قیمت پکیج دکتر نوروزیان

بسیاری از عزیزان در مورد قیمت پکیج درمان ریزش مو، رویش و رشد مو دکتر نوروزیان از ما پرسو جو میکنند در پاسخ این عزیزان باید بگوییم قیمت پکیج دکتر نوروزیان نیز مانند کیفیت و جوابدهی بی رقیب است چرا که قیمت این پکیج در یک دوره دو ماهه با توجه به مواردی از قبیل: دوره درمانی که فرد در آن قرار دارد(از دوره 1 تا 12) ، جنسیت و الگوی ریزش فرد مورد نظر بین 200 تا 300 هزار تومان متغیر میباشد که این خود یکی از مزایای پکیج دکتر نوروزیان در برابر محصولات و موارد مشابه در این شاخه از زیبایی میباشد که در حقیقت یعنی هزینه این پکیج برای هر ماه حدودا 100 تا 150هزار تومان خواهد بود.

رشد سریع مو شما را با بهترین قرصهای رشد مو آشنا میسازد.

شایان ذکر است دکتر نوروزیان همراه سعی در ثابت نگه داشتن قیمت پکیج لاناریا دکتر نوروزیان و در نهایت با بهترین قیمت به دست شما رسیدن این پکیج میباشد.

دکتر نوروزیان و مطالب دیگر مرجع رشد سریع مو دکتر نوروزیان: